• Stotra Ratnavali

 • Bhajana Sangraha

 • Durga Saptashati

 • Nitya Karma Prayoga

 • Sri Ramakrishnaleela-Bhajanawali

 • Chetavani-Pada-Sangraha

 • Bhajanamrita

 • Arati Sangraha

 • Aprokshanubhuti

 • Sri Vishnu Sahasranama

 • Ram Stavaraj

 • Sitarama Bhajana

 • Sandyopasana Vidhi & Tarpana Balivaishyadev-vidhi

 • Aditya Hridaya Stotra

 • Harerama Bhajana(2 Mala)

 • Hareram Bhajana(14 Mala)