LIST OF 'KALYAN' VISHESHANK

YearEdition Code No Visheshank
1927 2 Bhagavannam-Ank
1928 3 Bhakta-Ank
1929 4 Shrimad Bhagavadgita-Ank
1929 4 Shrimad Bhagavadgita-Ank
1930 5 Ramayanank
1931 6 (1184) Shrikrishnank
1932 7 Ishvarank
1933 8 Shivank
1927 2 Bhagavannam-Ank
1928 3 Bhakta-Ank
1929 4 Shrimad Bhagavadgita-Ank
1930 5 Ramayanank
1931 6 (1184) Shrikrishnank
1932 7 Ishvarank
1933 8 Shivank
1934 9 (41) Shakti-Ank
1935 10 (616) Yogank
1936 11 Vedant-Ank
1937 12 (627) Sant-Ank
1938 13 Manas-Ank
1939 14 Gita-Tattvank
1940 15 (604) Sadhanank
1941 16 Bhagvatank
1942 17 (39)(511) Sankshipt Mahabharatank(Part-I & II)
1943 18 Sankshipt Valmikiya Ramayanank
1944 19 (44) Sankshipt Padma Puran
1945 20 (1773) Gau-Ank
1946 21 (539) Sankshipt Markandey Puran
1947 21 (1111) Sankshipt Bramha Puran
1948 22 (43) Nari-Ank
1949 23 (659) Upnishad-Ank
1950 24 (518) Hindu-Sanskriti-Ank
1951 25 279 Sankshipt Skandpuranank
1952 26 (40) Bhakt-Charitank
1953 27 Balak-Ank
1954 28 (1183) Sankshipt Narad Puran
1955 29 (667) Santvani-Ank
1956 30 (587) Satkathank
1957 31 (636) Tirthank
1958 32 Bhakti-Ank
1959 33 Manavata-Ank
1960 34 (1133) Sankshipt Devibhagavat-Ank
1961 35 (574) Sankshipt Yogavashisth-Ank
1962 36 (789) Sankshipt Shiva Puran-Ank
1963 37 (631) Sankshipt Brahmavaivart Puran-Ank
1964 38 Shri Krishnavachanamrit-Ank
1965 39 (1135) Shri Bhagavannam-Mahima Aur Prathanank
1966 40 Dharmank
1967 41 Shri Ramvachanamrit-Ank
1968 42 Upasanank
1969 43 (572) Paralok Aur Punarjanmank
1970 44 (1362) Agni Puran
1971 45 (517) Garg-Sanhita
1971 45 (1113) Shri Narasingh Puran (Sanuvad)
1972 46 Shri Ram-Ank
1973 47 Shri Vishnu-Ank
1974 48 (657) Shri Ganeshank
1975 49 (42) Hanuman-Ank
1976 50 Shri Bhagavatkripa-Ank
1977 51 (1361) Sankshipt Shri Varah Puran
1978 52 Sadachar-Ank
1979 53 (791) Shri Suryank
1980 54 Nishkam Karmyoga-Ank
1981 55 Bhagavattattvank
1982 56 (1432) Vaman Puran (Sanuvad)
1983 57 Charitra-Nirman-Ank
1984 58 (557) Shrimad Bhagavadgita-Ank
1985 59 Shri Matsya Puran(Uttarardh)
1986 60 Sankirtanank
1987 61 Shakti-Upasanank
1988 62 Siksha-Ank
1989 63 Puran-Kathank
1990 64 Devtank
1991 65 Yogatattvank
1992 66 (584) Sankshipt Bhavishya-Puran
1993 67 (586) Shivopasanank
1994 68 Rambhakti-Ank
1995 69 Goseva-Ank
1996 70 (1132) Dharmshastrank
1997 71 (1131) Koorm Puran (Sanuvad)
1998 72 Bhagavallila-Ank
1999 73 (1044) Ved-Kathank
2000 74 (1189) Sankshipt Garud Puran
2001 75 (1592) Arogya-Ank (Samvardhit Sanskaran)
2002 76 Neetisar-Ank
2003 77 (1467) Bhagavatpremank
2004 78 Vratparvotsav-Ank
2005 79 Mahabhagvat(Devipuran)
2006 80 Sanskar-Ank
2007 81 Avtar-Kathank
2008 82 (1793) Srimad Devi Bhagwatank (Purvardh)
2009 83 (1842) Srimad Devi Bhagwatank (Uttrardh)
2010 84 Jeevancharya Ank
2011 85 Daanmahima Ank
2012 86 (1985) Shri Lingmahapuranank (Sanuvad)
2013 87 (1947) Shri Bhaktmal Ank
2014 88 (1980) Jyotish Tattwank
2015 89 Proposed Seva Ank

Note - Book Code indicates that some Special Numbers (Ank) are available in Book form. To order these please email us your order at booksales@gitapress.org