• Mahakate Jeevan Phool

 • Mansik Dakshata

 • Jeevan Mein Naya Prakash

 • Asha Ki Nai Kirnen

 • Premyog

 • Amrit Ke Ghoont

 • Anandmaya Jeevan

 • Ek Lota Pani

 • Upyogi Kahaniyan

 • Ek Mahtma Ka Prasad

 • Sukhi Jeevan

 • Swarna Path

 • Vivek Chudamani

 • Sati Dropadi

 • Upyogi Kahaniyan

 • Chokhi Kahaniyan

 • Satsanga Mala avam Gyanmanimala

 • Sati Sukala

 • Adarsh Upkar

 • Kaleje Ke Akshar